Wehikuł czasu

OVERVIEW

POKÓJ W FAZIE REALIZACJI

DIFFICULTY

TRUDNY

DURATION

75 min

GROUP SIZE

2-8